Гэгээн Люсиа Иргэншил - Үл хөдлөх хөрөнгийн төслүүд - Гэр бүл - Гэгээн Люсийн иргэншил

Иргэний харъяат Сент Люсиа - Үл хөдлөх хөрөнгийн төсөл - Гэр бүл

Энгийн үнэ
$ 13,500.00
Худалдах үнэ
$ 13,500.00
Энгийн үнэ
борлогдож
Нэгжийн үнэ
нэг 
Татвар оруулсан.

Сент Люсиагийн иргэншил - Үл хөдлөх хөрөнгийн төсөл - Гэр бүл

Иргэншлийн Гэгээн Люсиа - Үл хөдлөх хөрөнгийн төслүүд

Засгийн газрын хуралдаанаар үл хөдлөх хөрөнгийн төслүүдийг Хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрөөр иргэний харъяаллын батлагдсан жагсаалтад оруулах асуудлыг хэлэлцэнэ.

Зөвшөөрөгдсөн үл хөдлөх хөрөнгийн төслүүд нь хоёр том ангилалд хуваагдана.

  1. Өндөр зэрэглэлийн брэндийн зочид буудал, амралтын газрууд
  2. Дэлгүүрийн өндөр чанартай бүтээгдэхүүн

Батлагдсаны дараа үл хөдлөх хөрөнгийн төсөл нь иргэний харъяалал хүсэгчдээс хөрөнгө оруулалт хийх замаар хөрөнгө оруулалт хийх боломжтой болно.

Өргөдөл гаргагч нь батлагдсан үл хөдлөх хөрөнгийн төсөлд хөрөнгө оруулалт хийх худалдан авах, борлуулах гэрээг заавал биелүүлэх үүрэгтэй. Худалдаж авахаар тохиролцсон үнийн дүнтэй тэнцэх хөрөнгө оруулалтыг бүтээн байгуулагч, Сент Люсиа дахь Хөрөнгө оруулалтын нэгжийн Иргэний харьяалал хамтран удирддаг батлагдсан эргэлт буцалтгүй дансанд байршуулна.

Үл хөдлөх хөрөнгийн төсөлд хөрөнгө оруулах замаар иргэний харъяаллын өргөдөл батлагдсаны дараа дараахь хамгийн бага хөрөнгө оруулалт шаардагдана.

  • Үндсэн өргөдөл гаргагч: 300,000 ам