Гэгээн Люсия улсын иргэншил - Засгийн газрын бонд - Гэр бүл - Гэгээн Люсиагийн иргэншил

Сент Люсиа улсын иргэншил - Засгийн газрын бонд - гэр бүл

Энгийн үнэ
$ 13,500.00
Худалдах үнэ
$ 13,500.00
Энгийн үнэ
борлогдож
Нэгжийн үнэ
нэг 
Татвар оруулсан.

Гэгээн Люси улсын иргэншил - Засгийн газрын бонд - гэр бүл

Гэгээн Люси улсын иргэншил - Засгийн газрын бонд

Хөрөнгө оруулалтаар иргэншлийг хүүгүй Засгийн газрын бондыг худалдан авах замаар олж авч болно. Эдгээр бондууд нь бүртгэгдсэн байх ёстой бөгөөд анх гаргасан өдрөөс хойш тав (5) жилийн хугацаатай өргөдөл гаргагчийн нэр дээр байх ёстой бөгөөд хүүгийн хэмжээг татахгүй байх ёстой.

Засгийн газрын бондод хөрөнгө оруулах замаар иргэний харъяаллын өргөдөл батлагдсаны дараа дараахь хамгийн бага хөрөнгө оруулалт шаардагдана.

  • Ганцаараа өргөдөл гаргагч: 500,000 ам
  • Эхнэр, нөхөртэйгээ өргөдөл гаргагч: 535,000 ам
  • Ханиас өргөдөл гаргасан өргөдөл гаргагч, хоёроос (2) хүртэлх тооны бусад хамааралтай хүмүүс: АНУ-ын $ 550,000
  • Нэмэлт шалгалт тус бүрээс хамаарна: 25,000 ам