Гэгээн Люсиа - Эдийн засаг

Гэгээн Люсиа - Эдийн засаг

Манай дөрвөн хөрөнгө оруулалтын платформ нь бизнесийн хувьд сайн эдийн засагт илүү сайн боломж олгоно. Аялал жуулчлал нь ДНБ-ий 65 орчим хувийг эзэлж, гадаад валютын хамгийн өндөр орлого олсон орон болжээ.

Гэгээн Люсиагийн хоёр дахь тэргүүлэх салбар бол хөдөө аж ахуй юм. 

Гэгээн Люсиа нь 15 онд 2017% Нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг хэрэгжүүлсэн бөгөөд энэ нь Зүүн Карибын тэнгисийн хамгийн сүүлийн улс болжээ. 2017 оны 12.5-р сард Сент Люсиа Нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг XNUMX% ​​болгон бууруулав.